Over De Peelparel

Welkom op de website van Basisschool de Peelparel. Wij zijn een dorpsschool gesitueerd in het mooie kerkdorp Helenaveen, behorende bij de gemeente Deurne. Ons schoolgebouw is ruim en functioneel met diverse werkhoeken, een aula en een speelzaal. Ook de peuterspeelzaal en voorschoolse opvang zijn in ons gebouw aanwezig. Achter de school ligt een ruime speelplaats en een groot park waarin onze leerlingen spelen.

Onze school is een plaats waar kinderen zich gehoord en gezien voelen. We leren hen om zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en elkaar, samen beslissingen te nemen en zelf conflicten op te lossen. Een veilige leeromgeving vormt de basis voor een optimale ontwikkeling. 
Onze leerlingen worden steeds meer eigenaar gemaakt van hun eigen leerproces. Hierdoor zal een grotere betrokkenheid ontstaan. Dit doen we onder anderen door hen te helpen bij het stellen van doelen, het geven en ontvangen van feedback en door hen te leren reflecteren op hun leerproces. Ouders worden bij dit proces betrokken. Wij geloven dat samenwerking tussen leerlingen, ouders en school het beste uit ieder kind naar boven haalt.