Verkeersouders

Verkeersouders zijn vrijwilligers die op de basisschool werken aan een verkeersveilige schoolomgeving voor kinderen. Zij zetten verkeersveiligheid hoog op de agenda, helpen bij de uitvoering van activiteiten en vragen aandacht voor verkeersveiligheid in de directe omgeving van de school en op de school-thuisroute. Daarnaast zijn (verkeers-)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Samen zetten we ons in voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

We hebben op onze school ook een actieve  brigadier-commissie. Zij zorgen ervoor dat  ouders samen met kinderen van groep 7/8, twee keer per schooldag klaar staan om de kinderen veilig de Oude Peelstraat te laten oversteken.