Schooltijden

Hieronder kun je de schooltijden bekijken van basisschool de Peelparel.

Maandag:        08.30 - 14.45 uur
Dinsdag:          08.30 - 14.45 uur
Woensdag:      08.30 - 12.30 uur
Donderdag:     08.30 - 14.45 uur
Vrijdag:            08.30 - 12.30 uur

Ochtendpauze: 10.15 - 10.30 uur
Middagpauze:   12.15 - 13.00 uur

Alle groepen starten met een inloop. De kinderen mogen vanaf 08.20 uur naar binnen komen. Ze kunnen zo op hun eigen manier starten met de nieuwe schooldag. Om 08.30 uur zijn alle kinderen binnen en verlaten de ouders het klaslokaal. De leerkracht loopt tijdens de inloop rond, voert gesprekken met kinderen, luistert naar de kinderen, stelt kinderen op hun gemak en helpt ze waar nodig. We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren. 

Op basisschool De Peelparel hanteren we een continurooster. Dat betekent dat de kinderen op school lunchen. De middagpauze duurt in totaal 45 minuten en bestaat uit een kwartier eten en een half uur buitenspelen, bij slecht weer spelen ze binnen. Tijdens het buitenspelen houden leerkrachten beurtelings toezicht.

Gymtijden

Alle groepen gymmen elke dinsdag in de Gouden Helm. Ze krijgen les van onze vakdocent Laura.