Plusgroep

Welkom in de Plusgroep
Op De Peelparel bieden wij ook passend onderwijs voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben om in ontwikkeling te blijven. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van het kind, bieden wij de volgende stappen:
- Compacten van de basisstof en aanbieden van verrijkingsstof, (compacten en verrijken) in de eigen groep.
- Dieper ingaan op bepaalde onderwerpen, (verbreden en verdiepen) tijdens de weektaak in de eigen groep.

Indien een kind door bovenstaande niet voldoende wordt uitgedaagd, dan bieden wij daarnaast arrangementen aan in de plusgroep. Deze  arrangementen zullen in blokken gegeven worden, iedere week op de woensdagochtend. In de plusgroep wordt groepsoverstijgend gewerkt. Leerlingen uit groep 2 t/m 8 kunnen deelnemen. De groepsleerkracht en de IB-er bekijken per blok of een leerling hiervoor in aanmerking komt.

De leerlingen krijgen in de Plusgroep instructie en begeleiding door een gespecialiseerde leerkracht bij het werken met verrijkend en verbredend lesmateriaal. Dit materiaal doet vooral een beroep op een andere manier van denken, doorzettingsvermogen en heeft inhoudelijk een ander niveau dan het werk in de klas. Daarnaast is er aandacht voor het samenwerken, leren leren en creatief denken. Het aanbod is afgestemd op de ontwikkelbehoefte van de leerlingen. Ook de leerlingen zelf maken door middel van een doelenlijst een top drie van vaardigheden waaraan ze willen gaan werken. Het plusgroepwerk maakt soms onderdeel uit van de weektaak van de leerling. Hierdoor is er een duidelijke koppeling tussen het werken in de groep en het werken in de Plusgroep.

Er wordt van de leerling een ‘eindproduct’ verwacht te denken aan een verslag, presentatie, tentoonstelling, demonstratie of iets dergelijks, waarvoor ook ouders waar mogelijk uitgenodigd worden. De leerling wordt beoordeeld op product en proces met daarbij veel aandacht voor de vaardigheden.