Leerlingenraad

Basisschool De Peelparel beschikt over een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat ieder jaar uit vier kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8.

Met trots stellen wij u voor aan de leerlingenraad 2020-2021 van De Peelparel; 

Zij zijn er voor álle kinderen van De Peelparel die ideeën of vragen hebben. In de aula staat een brievenbus waar kinderen hun vragen of ideeën in kunnen doen en deze worden dan besproken in de eerstvolgende leerlingenraad. Op ons ouderportaal kunt u meer informatie over de leerlingenraad vinden. Ook de notulen van de vergaderingen staan daar. Als team zijn we erg blij met de inbreng van de leerlingenraad en we wensen hen veel succes!