Welkom op de Peelparel

Graag heten wij u en uw kind(eren) welkom op de Peelparel.

Als ouder krijgt u in het jaar dat je kind 3 jaar wordt, medio november/december, een brief vanuit de gemeente om uw kind aan te melden op een basisschool.

Aanmelden bij ons op school gebeurt door middel van inschrijfformulieren. Deze inschrijfformulieren worden uitgereikt op de Peuterspeelzaal, liggen bij de administratie en zijn via de link hieronder te downloaden. Na inleveren van de formulieren krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de directie en een rondleiding door onze school.

Binnen 6 weken krijgt u een bewijs van inschrijving met bijbehorende procedure van plaatsing in de groep.

Ongeveer twee maanden voordat uw kind 4 wordt, ontvangt u van de groepsleerkrachten een mail waarna er een 5 tal wen-ochtenden worden gepland. Na een periode van ongeveer 6 weken vindt er een intakegesprek plaats tussen de ouder(s) en leerkracht, waarin het kind centraal staat. Dit gesprek wordt op school gevoerd.

De eerste maandag na de 4e verjaardag mag uw kind starten op school. In de laatste 6 weken van het schooljaar laten wij bij voorkeur geen kinderen meer instromen.

Natuurlijk kunt u ook altijd vrijblijvend met ons in gesprek treden voordat u tot aanmelding overgaat.
Onze deur staat voor u open!

 

Inschrijfformulier begeleidende brief bij inschrijfformulier