Welkom op de Peelparel

Graag heten wij u en uw kind(eren) welkom op De Peelparel.

Als ouder krijgt u in het jaar dat uw kind drie jaar wordt in de maand november/december een brief vanuit de gemeente om uw kind aan te melden op een basisschool.

U kunt uw kind aanmelden door middel van inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier wordt uitgereikt door de leidster van de Peuterspeelzaal als uw kind daar naar toe gaat, maar u kunt ook een inschrijfformulier ook ophalen bij de administratie van school of downloaden via de link hieronder. Na inleveren van het formulier wordt u gebeld om een afspraak te maken met de directie voor een rondleiding en een intake zodat we een goed beeld krijgen van uw kind. U kind is daarbij van harte welkom.

Binnen zes weken krijgt u te horen of uw kind wordt geplaatst.Ongeveer twee maanden voordat uw kind vier wordt, ontvangt u van de groepsleerkrachten een mail waarna er een vijftal wen-ochtenden worden gepland. Na een periode van ongeveer zes weken vindt er een intakegesprek plaats tussen de ouder(s) en leerkracht, waarin het kind centraal staat. Dit gesprek wordt op school gevoerd. De dag na de vierde verjaardag mag uw kind starten op school. In de laatste zes weken van het schooljaar laten wij bij voorkeur geen kinderen meer instromen.

Natuurlijk kunt u ook altijd vrijblijvend met ons in gesprek treden voordat u tot aanmelding overgaat. Onze deur staat voor u open!

 

Inschrijfformulier Begeleidende brief bij inschrijfformulier