Welkom op de pagina van groep 3/4!

3 september 2020

In onze groep zitten dit jaar 26 kinderen: 14 kinderen in groep 3 en 12 kinderen in groep 4. Op maandag en dinsdag werkt juf Melissa en op woensdag, donderdag en vrijdag werkt juf Irma. Juf Maartje en meester Eric ondersteunen in groep 3/4 dagelijks tijdens de lessen veilig leren lezen voor groep 3 of taal voor groep 4 en werken op verschillende momenten met kleine groepjes kinderen

In groep 3/4 boffen we enorm met het speelwerklokaal dat naast onze klas zit. Dit lokaal kan gebruikt worden om de klas op te splitsen wanneer juffrouw Maartje ondersteunt in de klas, maar ook wordt hier het spelenderwijs leren aangeboden. Zo is er in deze klas een bouwhoek, een knutselhoek, een extra digibord en wordt de klas met verschillende thema’s omgetoverd met speelhoeken voor rollenspel. Het is erg belangrijk dat de kinderen naast al dat harde werken ook de tijd krijgen om lekker te spelen!

Ook wordt het spelenderwijs leren in de klas dagelijks toegepast op verschillende manieren. Dagelijks starten we met een kwartier spelletjesinloop. Deze spelletjes zijn voor groep 3 gekoppeld aan doelen die tijdens de lessen ook behandeld worden. Voor groep 4 zijn ze gekoppeld aan het automatiseren van rekenvaardigheden. Zij kiezen zelf een doel waar ze aan willen werken en kiezen op welke manier ze dat gaan doen: met een spel, met een werkblad of op de computer. Op een fijne, gezellige en leerzame manier wordt de dag zo gestart. Zodra het rekenniveau van groep 3 dit toelaat, zullen zij hier ook aan mee doen.

Ook tijdens de lessen worden vaak spelletjes en leuke werkvormen ingebouwd.

De muzieklessen van groep 4 worden het hele jaar verzorgd door fanfare Wilona. De kinderen leren noten lezen, blokfluiten en kiezen later voor kennismakingslessen met blaas- of slaginstrumenten. De lessen worden ieder jaar afgesloten met een geweldig optreden.

Schoolbreed worden er thema’s gekozen waar groep 3/4 ook in de klas aan werkt. Er worden activiteiten gepland die passen bij het thema voor groep 3 en groep 4 apart, maar ook veel activiteiten waarin de kinderen van beide groepen samen werken. Hierbij kunt u denken aan werkbladen, spelen in de themahoek, een bouwopdracht in de bouwboek, creatieve opdrachten en gezamenlijke kringactiviteiten, maar wij proberen ook vanuit vragen van de kinderen te werken. De kinderen geven dan aan wat zij willen leren en samen gaan we op onderzoek. Daarnaast zoeken wij ook regelmatig de samenwerking met groep 1/2 en zorgen we voor groepsdoorbrekende activiteiten.

Terug naar overzicht