Welkom op de pagina van groep 1/2

3 september 2020

Wij zijn een gezellige groep bestaande uit 7 kinderen in groep 0-1 en 7 kinderen in groep 2. Er stromen nog 10 kleuters in en dan is onze groep compleet voor dit schooljaar.
We krijgen les van 2 juffen. Op ma-di-wo geeft juf Silvie ons les en op do-vrij juf Franca. Op woensdag begeleidt juf Franca de plusgroepen op school en heeft ze ICT-taken.

Onze onderwijsassistenten juf Maartje (in haar verlof juf Anouk) en meester Eric ondersteunen dagelijks in onze groep.

In groep 0/1/2 leren we spelenderwijs, van en met elkaar. We werken vanuit schoolbrede thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Daarbij proberen we ook vanuit vragen van de kinderen te werken. De kinderen geven dan aan wat zij willen leren en samen gaan we op onderzoek. Ook zoeken wij ook regelmatig de samenwerking met groep 3/4 en zorgen we voor groepsdoorbroken activiteiten. Tijdens het thema worden alle leerlijnen die aan bod komen verwerkt in aanbod in onze hoeken. Ook zoeken we telkens activiteiten die aansluiten bij het thema. Zowel sociaal-emotionele ontwikkeling, beginnende geletterdheid/gecijferdheid, expressie en motoriek komt aan bod. We zorgen steeds voor een rijke leeromgeving en gevarieerde werkvormen. Ook maken we regelmatig een uitstapje of komt er een gast op school m.b.t het thema, om zo de wereld om ons heen te ervaren.

In de klas werken we in niveaugroepen. Dit geldt voor rekenopdrachten, taalopdrachten, maar ook voor motorische activiteiten. Vaak werken we dan met kleine kringen. Terwijl de rest van de groep zelfstandig aan het werken/spelen is, gaat de leerkracht of onderwijsassistente met een kleine groep kinderen een spelactiviteit doen. Tijdens de werkles werken we met ontwikkelingsmaterialen in de klas, spelen we in de hoeken, of in de werkplekken in de hal. Het digibord, de lichttafel, computers, de beebot en de ipad maken deel uit van onze hoeken. Met behulp va het kleuterprogramma Kleuterplein werken we op de chromebooks. Tijdens de werkles plannen we het met het digikeuzebord. De ontwikkeling van de kinderen wordt spelenderwijs geobserveerd en vastgelegd in het digikeuzebord.

We gymmen zeer regelmatig in de speelzaal die in open verbinding met ons klaslokaal ligt. Eén keer per week krijgen we gymles van een vakdocent, juf Laura,  in de grote gymzaal van de Gouden Helm.

In de kleutergroep besteden we veel aandacht aan voorlezen van boeken. De boeken in onze leeshoek worden steeds aangepast aan het thema van de klas en om de week gaan we allemaal op dinsdagmiddag boeken uitzoeken in onze Bieb Op School. Deze boeken mogen dan 2 weken mee naar huis.

Wij vinden het belangrijk om goed contact met ouders te hebben. Via ons ouderportaal houden we ouders op de hoogte van wat er in de klas speelt. Ook plaatsen we hier regelmatig foto's van in onze fotoalbums, zodat ouders deze thuis kunnen bekijken en hierover met hun kinderen in gesprek kunnen gaan.

Terug naar overzicht