Welkom in groep 7/8

12 december 2018

In onze groep zitten dit jaar 14 kinderen. Er zitten 5 kinderen in groep 8 en 9 kinderen in groep 7. Voor deze groep staan twee leerkrachten; op maandag en dinsdag juffrouw Hetty Oosterveen-Smits en op woensdag, donderdag en vrijdag juffrouw Jolijn Steeghs. Het is een kleine, enthousiaste groep waar we samen hard werken richting het voortgezet onderwijs.

Activiteiten
In groep 7/8 staan een heleboel leuke, leerzame activiteiten op het programma.
Het verkeersexamen (theoretisch en praktisch) wordt eens in de twee jaar afgenomen voor zowel groep 7 als groep 8. Omdat groep 7-8 bestaat uit een kleine groep kinderen gaan we met de hele klas op kamp aan het einde van het schooljaar. Het kamp wordt georganiseerd door de kinderen uit groep 8. Dit vinden ze fantastisch om te doen.
Als afsluiting van hun basisschoolloopbaan maakt groep 8 een film met een professionele filmer. Deze film wordt gepresenteerd tijdens een feestelijk gala/afscheidsavond voor alle groep-achters, hun ouders en genodigden in de laatste schoolweek.

Natuurlijk zijn er nog meer activiteiten, hieronder hebben we een korte opsomming gemaakt. De uitstapjes gericht op de thema’s of onderwerpen binnen bepaald vakgebieden zijn hier niet in opgenomen.
- Verkeersexamen
- Cultuureducatie activiteiten
- Nationale voorleeswedstrijd
- Week van Mediawijsheid
- Kamp met groep 7/8
- Entreetoets groep 7
- Eindtoets groep 8
- Traject richting VO-groep 8
- Afsluitend schooljaar groep - Film + Gala-avond

In groep 7/8 wordt lesgegeven vanuit verschillende methodes voor o.a taal/lezen, rekenen, zaakvakken en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook wordt er in groep 7-8 gewerkt met een weektaak. Naast de aangeboden lesstof staan er op de weektaak opdrachten die de kinderen zelf kunnen inplannen. Er wordt onderscheid gemaakt in verplichte en keuze taken. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het plannen van deze taken. Op vrijdag evalueren we met de kinderen de weektaak en geven bespreken we tips en tops.

Om de kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs geven we drie keer per week huiswerk. Het huiswerk bestaat uit Nieuwsbegrip XL digitaal (begrijpend lezen), redactie- sommen (rekenen) en studievaardigheden. We besteden in de klas aandacht aan het plannen van het huiswerk. De kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een eigen agenda. Samen met de kinderen plannen we wekelijks het huiswerk. Ook laten we kinderen nadenken over het moment dat ze het willen maken. Door hier samen met hen een structuur in aan te brengen, bereiden we ze voor op het voortgezet onderwijs.

Sinds dit jaar hebben we eigen-doelen-tijd opgenomen in het rooster. Tijdens eigen-doelen-tijd werken de kinderen aan een eigen leerdoel op hun eigen manier. De kinderen starten met een mind-map waarin ze gaan kijken naar:
Wat is mijn leerdoel?
Hoe ga ik hieraan werken?
Wat/wie heb ik hiervoor nodig?
Hoe kan ik laten zien dat mijn doel bereikt is?
Vervolgens gaan de kinderen in gesprek met de leerkracht en wordt gekeken naar de mind-map. Samen met de leerkracht wordt het doel concreet gemaakt en inzichtelijk. De kinderen werken hierna op hun eigen tempo, op eigen niveau, aan het doel. Ook is er ruimte om talenten verder te ontwikkelen. Zo kunnen de kinderen met hout aan de slag, ICT, koken, naaien of met andere vaardigheden. Als leerkrachten vinden we het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen en om kinderen te laten groeien in hun eigen talenten.

In groep 7-8 werken we ook op schoolniveau aan een aantal taken. Zo lopen er elke pauze twee kinderen buiten rond met veiligheidshesjes. Deze "pleinmaatjes” lossen kleine probleempjes op of helpen jongere kinderen bij het fruit eten, jassen aan doen etc. Daarnaast gaat groep 7-8 vanaf januari ook tutorlezen met kinderen uit groep 3-4. Zij begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling van het leesproces. We proberen de kinderen uit groep 7-8 zo meer verantwoordelijkheid mee te geven. Ook zijn er vele kinderen uit groep 7-8, die zowel voorschools als naschools, brigadieren samen met een ouder. Zij zorgen er samen voor dat alle kinderen veilig kunnen oversteken.

Terug naar overzicht