Welkom op de pagina van groep 7/8

3 september 2020

In onze groep zitten dit jaar 19 kinderen. Er zitten 11 kinderen in groep 8 en 8 kinderen in groep 7. Voor deze groep staat juffrouw Jolijn Steeghs. Zij is er van maandag t/m vrijdag. Ook juffrouw Maartje en meester Eric zie je vaker bij ons in de groep. Zij ondersteunen meestal kleine groepjes kinderen bij verschillende vakken. Op dinsdag krijgen we gymles van juffrouw Laura.

In groep 7/8 staan een heleboel leuke, leerzame activiteiten op het programma zoals: -Cultuureducatieactiviteiten - Nationale voorleeswedstrijd - Week van Mediawijsheid - Kamp met groep 7/8 - Eindtoets groep 8 - Traject richting VO-groep 8 – Weerbaarheidstraining -  Afsluitend schooljaar  - Groep 8 Film + Gala-avond – Weerbaarheidstraining – Uitstapjes in combinatie met het thematisch werken.  

We hebben met de groepen onze lesrooster op elkaar afgestemd, zodat we bij veel vakken groepsdoorbroken kunnen werken. We werken met groep 5 en 6 samen aan een schoolbreed thema voor de zaakvakken. Daarnaast werken we twee keer per jaar met de hele school aan het schoolbrede thema, dit doen we groepsdoorbroken. Ook wordt er vier keer per week gestart met een kwartier Bareka. Kinderen werken hierbij groepsdoorbroken aan het automatiseren en memoriseren van rekensommen.  

Om de kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs geven we drie keer per week huiswerk. Het huiswerk bestaat uit Nieuwsbegrip XL digitaal (begrijpend lezen), redactie- sommen (rekenen) en voor taal/spelling in de vorm van een blokboek. We besteden in de klas aandacht aan het plannen van het huiswerk. De kinderen krijgen aan het begin van het schooljaar een eigen agenda. Samen met de kinderen plannen we wekelijks het huiswerk. Ook laten we kinderen nadenken over het moment dat ze het willen maken. Door hier samen met hen een structuur in aan te brengen, hopen we de kinderen een goede start te geven met het huiswerk op het voortgezet onderwijs.   

We hebben eigen-doelen-tijd opgenomen in het rooster. Tijdens eigen-doelen-tijd werken de kinderen aan een eigen leerdoel op hun eigen manier. De kinderen starten met een mind-map waarin ze gaan kijken naar: Wat is mijn leerdoel? Hoe ga ik hieraan werken? Wat/wie heb ik hiervoor nodig? Hoe kan ik laten zien dat mijn doel bereikt is? Vervolgens gaan de kinderen in gesprek met de leerkracht en wordt gekeken naar de mind-map. Samen met de leerkracht wordt het doel concreet gemaakt en inzichtelijk. De kinderen werken hierna op hun eigen tempo, op eigen niveau, aan het doel. Als leerkrachten vinden we het belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen en om kinderen te laten groeien in hun eigen talenten.  

In groep 7-8 werken we ook op schoolniveau aan een aantal taken. Zo lopen er elke pauze twee kinderen buiten rond met veiligheidshesjes. Deze "pleinmaatjes” lossen kleine probleempjes op of helpen jongere kinderen bij het fruit eten, jassen aan doen etc. Daarnaast gaat groep 7-8 in de tweede periode van het schooljaar ook tutorlezen met kinderen uit groep 3-4. Zij begeleiden de kinderen in hun ontwikkeling van het leesproces. We proberen de kinderen uit groep 7-8 zo meer verantwoordelijkheid mee te geven. Ook zijn er vele kinderen uit groep 7-8, die zowel voorschools als naschools, brigadieren samen met een ouder. Zij zorgen er samen voor dat alle kinderen veilig kunnen oversteken.  

Samen met deze 19 toppers in groep 7/8 gaan we er een heel leuk en leerzaam schooljaar van maken! 

Terug naar overzicht