Welkom op de pagina van groep 5/6!

7 oktober 2019

In onze groep zitten 19 kinderen: 10 kinderen in groep 5 en 9 kinderen in groep 6.
Op maandag en dinsdag is juffrouw Hetty in de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag juffrouw Irma.
Op dinsdag krijgen we gymles van juffrouw Laura. Ook juf Maartje zie je vaker bij ons in de groep. Zij ondersteunt meestal kleine groepjes kinderen bij het rekenen.

Met de andere groepen hebben we de lesroosters op elkaar afgestemd, zodat we bij alle vakken groepsdoorbroken kunnen werken. We werken met groep 7 en 8 samen aan een schoolbreed thema voor de zaakvakken, de creatieve vakken en muziek. 

In onze groep werken we met een weektaak. We leren kinderen hierbij zelfstandig werkjes in te plannen. De weektaak wordt in overleg met de leerlingen door de leerkracht aangepast aan de behoefte en wensen van de kinderen. Zo worden er kinderen uitgedaagd of krijgen kinderen extra hulp bij het onderdeel dat ze nog lastig vinden. We vinden het belangrijk kinderen zelfverantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling.

Vier keer per week wordt er gestart met een kwartier Bareka. Kinderen werken hierbij groepsdoorbroken aan het automatiseren en memoriseren van rekensommen.

Tijdens de lessen maken we vaak gebruik van verschillende coöperatieve werkvormen: We werken in de vorm van spelletjes, klassikale oefeningen, werkbladen en buitenactiviteiten.

We vinden het in groep 5-6 ook erg belangrijk om het lezen te promoten. Dit doen we door zelf ook veel voor te lezen. Daarnaast stimuleren we het vrij lezen door hier verschillende momenten in de week voor in te bouwen. We besteden veel aandacht aan boekpromotie. We kiezen jaarlijks een project dat aansluit bij leespromotie. De kinderen maken hierbij kennis met verschillende soorten boeken en leren daarnaast verschillende vaardigheden, die gekoppeld zijn aan de 21 Century Skills.

Terug naar overzicht