Welkom op de pagina van groep 5/6!

3 september 2020

In onze groep zitten 24 kinderen: 14 kinderen in groep 5 en 10 kinderen in groep 6. Juffrouw Margot werkt fulltime in de groep. Daarnaast loopt meester Youri bij ons stage op maandag. Op dinsdag krijgen we gymles van juffrouw Laura. Ook juf Anouk en meester Eric zie je vaker bij ons in de groep. Zij ondersteunen kleine groepjes kinderen bij verschillende vakken.

Nu de kinderen de overstap hebben gemaakt naar de bovenbouw, voelen de kinderen zich vaak al groot: wij zijn échte bovenbouwers! En bij bovenbouwers hoort ook steeds meer inspraak en verantwoordelijkheden. Samen met de klas wordt er gekeken naar hoe we het in onze klas willen, wat de kinderen al zelf kunnen en waar nog hulp bij nodig is. Dit doen we op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling o.a. met groepsvergaderingen, rollenspellen, spelletjes en coöperatieve werkvormen waarbij iedereen een onmisbare rol speelt. Ook op cognitief gebied streven we ernaar de kinderen meer verantwoordelijkheden en inspraak te geven. In onze groep werken we met een weektaak. We leren kinderen hierbij zelfstandig werkjes in te plannen. De weektaak wordt in overleg met de leerlingen door de leerkracht aangepast aan de behoefte en wensen van de kinderen. Samen stellen we doelen waar we de komende periode aan gaan werken. Zo worden er kinderen uitgedaagd of krijgen kinderen extra hulp bij het onderdeel dat ze nog lastig vinden. We vinden het belangrijk kinderen verantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling. Vier keer per week werken we hier ook aan door het rekenprogramma Bareka in te zetten. Kinderen kiezen onder begeleiding van de leerkracht herhalingsdoelen en nieuwe doelen en werken hierbij groepsdoorbroken met behulp van spelletjes, computertaken en werkbladen aan het goed en snel leren rekenen.

Met de andere groepen hebben we de lesroosters op elkaar afgestemd, zodat we bij verschillende vakken groepsdoorbroken kunnen werken. We werken met groep 7 en 8 samen aan een schoolbreed thema voor de zaakvakken, de creatieve vakken en muziek. De kinderen bedenken zelf onderzoeksvragen, gaan samen op onderzoek en ontdekken zo een hoop nieuwe informatie. Deze informatie delen ze op verschillende manieren met de andere kinderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een filmpje opnemen voor het green screen of een presentatie maken op een Chromebook. Kinderen uit de verschillende groepen kunnen op deze manier van en met elkaar leren.

Terug naar overzicht