Welkom op de pagina van groep 1/2 !

2 november 2019

Wij zijn een gezellige groep bestaande uit 7 kinderen in groep 0-1 en 13 kinderen in groep 2. Er stromen nog 6 kleuters in en dan is onze groep compleet voor dit schooljaar. We krijgen les van 2 juffen. Op ma-di-wo geeft juf Silvie ons les en op do-vrij juf Franca. Op woensdag begeleidt juf Franca de plusgroepen op school en heeft ze ICT-taken.
Ook juf Maartje ondersteunt dagelijks in onze groep.

In groep 0/1/2 leren we spelenderwijs, van en met elkaar. We werken vanuit schoolbrede thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Daarbij proberen we ook vanuit vragen van de kinderen te werken. De kinderen geven dan aan wat zij willen leren en samen gaan we op onderzoek. Ook zoeken wij ook regelmatig de samenwerking met groep 3/4 en zorgen we voor groepsdoorbrekende activiteiten.Tijdens het thema worden alle leerlijnen, die aan bod komen verwerkt in aanbod in hoeken en activiteiten die hierbij aansluiten. Zowel sociaal-emotionele ontwikkeling, beginnende geletterdheid/gecijferdheid, expressie en motoriek komt aan bod. Zo zorgen we steeds weer voor een rijke leeromgeving en gevarieerde werkvormen. Ook maken we regelmatig een uitstapje of komt er een gast op school m.b.t het thema, om zo de wereld om ons heen te ervaren.

In de klas werken we in niveaugroepen. Dit geldt voor rekenopdrachten, taalopdrachten, maar ook voor motorische activiteiten. Vaak werken we dan met kleine kringen. Terwijl de rest van de groep zelfstandig aan het werken/spelen is, gaat de leerkracht met een kleine groep kinderen een spelactiviteit doen. Hierbij krijgen we elke dag even hulp van juf Maartje, onze onderwijsassistente. Tijdens de werkles werken we met ontwikkelingsmaterialen of spelen we in hoeken in de klas, spelen in werkplekken op de gang en in de speelzaal. Ook het digibord, een lichttafel, computers, de beebot of ipad maken deel uit van onze hoeken. Ook werken we m.b.v een kleuterprogramma aan onze leerlijnen op de chromebooks. Aan de hand van het digikeuzebord plannen we onze werkles, maar ook de ontwikkeling van onze leerlijnen worden hier spelenderwijs door de leerkrachten gevolgd en vastgelegd.

We gymmen zeer regelmatig in de speelzaal die in open verbinding met ons klaslokaal ligt. Eén keer per week krijgen we gymles van een vakdocent in de grote gymzaal van de Gouden Helm.

In de kleutergroep besteden we veel aandacht aan voorlezen van boeken. De boeken in onze leeshoek worden steeds aangepast aan het thema van de klas en om de week gaan we allemaal op dinsdagmiddag boeken uitzoeken in onze Bieb Op School. Deze boeken mogen dan 2 weken mee naar huis.

Wij vinden het belangrijk om goed contact met ouders te hebben. Via ons ouderportaal houden we ouders op de hoogte van wat er in de klas speelt. Ook plaatsen we hier regelmatig foto's van in onze fotoalbums, zodat ouders deze thuis kunnen bekijken en hierover met hun kinderen in gesprek kunnen gaan. Natuurlijk zijn ouders na schooltijd ook altijd welkom om samen met hun kind in de klas te komen kijken naar werkjes die gemaakt zijn. Heeft u vragen, loop dan bij ons binnen...

Terug naar overzicht