Leuk dat u een kijkje neemt op onze pagina!

16 december 2018

Wij zijn een gezellige groep bestaande uit 17 leerlingen in groep 0-1 en 13 leerlingen in groep 2. Er stroomt nu nog 1 leerling in en dan is onze groep van 31 kleuters compleet voor dit schooljaar. We krijgen les van 2 juffen. Op ma-di-wo geeft juf Silvie ons les en op do-vrij juf Franca. Op woensdag begeleidt juf Franca de plusgroepen op school en heeft ze ICT-taken.

In groep 0/1/2 leren we spelenderwijs, van en met elkaar. We werken vanuit thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Tijdens het thema worden alle leerlijnen, die aan bod komen verwerkt in aanbod in hoeken en activiteiten die hierbij aansluiten. Zowel sociaal-emotionele ontwikkeling, beginnende geletterdheid/gecijferdheid, expressie en motoriek komt aan bod. Zo zorgen we steeds weer voor een rijke leeromgeving en gevarieerde werkvormen. Ook maken we regelmatig een uitstapje of komt er een gast op school m.b.t het thema, om zo de wereld om ons heen te ervaren. Na een periode van ongeveer 6 weken sluiten we een thema weer af.
In de klas werken we in niveaugroepen. Dit geldt voor rekenopdrachten, taalopdrachten, maar ook voor motorische activiteiten. Vaak werken we dan met kleine kringen. Terwijl de rest van de groep zelfstandig aan het werken/spelen is, gaat de leerkracht met een kleine groep kinderen een spelactiviteit doen. Hierbij krijgen we elke dag hulp van juf Maartje, onze onderwijsassistente.

Op maandag en donderdag starten wij onze dag met een vertelkring. Op de overige dagen gaan de kinderen na binnenkomst zelfstandig aan de slag tijdens een inloop met ontwikkelingsmaterialen die voor ze klaar liggen. Hierna volgt ons ochtendritueel waarin we liedjes zingen en samen bekijken welke dag en datum het is. Aan de hand van dagritmekaarten wordt ook de rest van de dag weergegeven, zodat iedereen kan zien wat we die dag gaan doen . Dit kan een werkles, een kringactiviteit zijn, of lekker buitenspelen op de speelplaats. Ook gymmen we zeer regelmatig in de speelzaal die in open verbinding met ons klaslokaal ligt. Eén keer per week krijgen we gymles van een vakdocent in de grote gymzaal van de Gouden Helm.

Tijdens de werkles werken we met ontwikkelingsmaterialen of spelen we in hoeken in de klas, spelen in werkplekken op de gang en in de speelzaal. Ook het digibord, een lichttafel, computers, de beebot of ipad maken deel uit van onze hoeken. Op donderdagmiddag werken we m.b.v een kleuterprogramma aan onze leerlijnen op de chromebooks.
Aan de hand van het digikeuzebord plannen we onze werkles, maar ook de ontwikkeling van onze leerlijnen worden hier spelenderwijs door de leerkrachten gevolgd en vastgelegd.

Ook In de kleutergroep besteden we veel aandacht aan voorlezen van boeken. De boeken in onze leeshoek worden steeds aangepast aan het thema van de klas en om de week gaan we allemaal op dinsdagmiddag boeken uitzoeken in onze Bieb Op School. Deze boeken mogen dan 2 weken mee naar huis.

Elke dag rond 10.00 uur eten we gezamenlijk fruit in de kring en drinken we water. Op maandag, dinsdag en donderdag lunchen we om 12.00 uur met alle kinderen in de klas, waarna we van 12.30 tot 13.00 uur buiten gaan spelen. Om 14.45 uur zit de dag er alweer op.
Op woensdag en vrijdag gaan we tot 12.30 uur naar school en zijn we in de middag vrij.

Wij vinden het belangrijk om goed contact met ouders te hebben. Via ons ouderportaal houden we ouders op de hoogte van wat er in de klas speelt. Ook plaatsen we hier regelmatig foto's van in onze fotoalbums, zodat ouders deze thuis kunnen bekijken en hierover met hun kinderen in gesprek kunnen gaan. Natuurlijk zijn ouders na schooltijd ook altijd welkom om samen met hun kind in de klas te komen kijken naar werkjes die gemaakt zijn.

Heeft u vragen, loop dan bij ons binnen...

Terug naar overzicht